Home » Privatlån » Lån utan säkerhet – för dig som inte kan/vill lämna säkerhet för ditt lån

Lån utan säkerhet – för dig som inte kan/vill lämna säkerhet för ditt lån

Lån utan säkerhet är en lite ny trend inom den svenska lånebranschen. Det är inte ett lån som var särskilt utbredd för bara 10 år sedan. Men situationen idag är annorlunda. Finanskrisen träffade oss 2008 och många människor har sedan dess blivit fattigare i plånboken sedan dess. Det har betytt att lån har blivit mer nödvändiga och efterfrågade – speciellt dem som inte kräver att man ska pantsätta ett hur eller en bil för att få låna pengar. Med en uppkommande växt av dessa privatlån utan säkerhet har de varit med till att råda bot på problemen och lånet blir mer och mer utbrett idag.

Varför är ett lån utan säkerhet attraktivt?

Det finns många anledningar till att lån utan säkerhet fascinerar mig som det ekonomi- och låneintresset jag ändå har. För det första så är det ett lån som riktar sig brett till alla målgrupper. I och med att man inte ska lämna säkerhet när man lånar är det också fler människor som kan teckna dessa lån då det är irrelevant hur mycket var och en äger. Det är för långivaren inte avgörande. Det som är avgörande är däremot att båda parterna finner ett avtal som säkerställer att pengarna kan betalas tillbaka i tid och med de korrekta och rimliga räntorna.

För det andra tilltalar det också mig att man som låntagare inte ska upplysa vad pengarna ska spenderas på när man ansöker om ett lån utan säkerhet. Normalt ät man ju van att banken ska veta vad man vill använda pengarna till när de ska bedöma om lånet ska beviljas eller ej. Så fungerar det alltså inte med lån utan säkerhet. Då hela processen föregår via datorn ska du inte upplysa vad pengarna ska användas på, liksom du heller inte ska berätta hur snabbt du tänkt använda beloppet. Det är därför hundra procent upp till dig själv vilket öde lånesumman ska ha.

För det tredje är jag väldigt glad för att lån utan säkerhet kan tecknas via internet istället för att man ska gå ner i banken. Benkerna har i många år haft ett felaktigt monopol på allt som hade med utlåning av pengar att göra. Jag menar att det har förvrängt urvalet av bra kvalitetslån till konsumenterna. Därför är jag också glad för den utveckling som har skett de senaste åren. När processen ordnas på datorn blir låneprocessen helt naturligt kortare och lättare. Man ska endast klicka in på det önskade lånet, utfylla några informationer och följa några steg och sedan skicka ansökan. Därefter får man svar i loppet av samma dag och beloppet överförs till kontot nästa vardag såvida att lånet beviljas av långivaren.

Flexibilitet och krav

Flexibiliteten är dessutom en av de helt stora styrkorna med ett lån utan säkerhet, speciellt när det gäller lånebelopp, löptider, lånekrav och andra detaljer i förhållande till de konkreta lånen. Som ett exempel kan du låna mellan 5.000 och 50.000 kr – ibland till och med mer! Ett annat exempel kan ses i förhållande till låneperioden där du kan välja allt mellan 1-12 år, så det finns stor valmöjlighet oavsett om man vill ha en lång eller kort löptid där man ska avbetala sitt lån. Denna flexibilitet tycket jag är extremt attraktiv i förhållande till andra lån som man annars hittar idag.

Naturligtvis finns det också vissa krav i förbindelse med ett krav utan säkerhet. Det är dock inte på det viset att även om man inte ska lämna säkerhet för lånet betyder det inte att det inte finns några krav. Man ska nämligen uppfylla vissa krav vilket också är logiskt och förståligt. Dessa krav på lån utan säkerhet varierar mycket beroende på hur mycket pengar man vill låna osv.  men ändå kan man poängtera vissa tendenser där kraven återfinns.

Det första generella kravet för ett lån utan säkerhet är att vederbörande som ansöker om ett lån ska ha fyllt 18 år – alltså ett ålderskrav. Man ska alltid vara myndig för att kunna låna pengar enligt lagstiftningen. Ålderskravet kan dock ibland vara högre än 18 år om man ansöker om ett lånebelpp som är större.

Ett annat krav är ofta att vederbörande som ansöker inte ska ha några betalningsanmärkningar. Om man har en betalningsanmärkning betyder det att man tidigare misslyckats med att betala en skuld i tid, det kan gälla både räkningar och tidigare lån. Om man har en betalningsanmärkning kan man alltså inte få ett lån utan säkerhet.
I andra tillfällen kan ett tredje krav vara att man ska ha dokumenterad inkomst på ett visst belopp. Detta krav uppträder dock oftast i förbindelse med att man lånar större belopp, liksom tillfället var med ett varierande ålderskrav.

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *