När diskussionen handlar om pengar, ekonomi och investering hör man ofta begreppet ”avkastning” i den förbindelsen.

Det är därför relevant att få detta begrepp in i denna bloggs begreppsförklaring. Egentligen kan begreppet förklaras helt enkelt som det som kommer ut av en investering som man har åtagit. Det enklaste exemplet för att illustrera detta är en aktie.

Man kan köpa en aktie med ett värde på 100 kr. Detta värde kan då stiga eller falla beroende på många utifrån kommande faktorer som, som egentligen är irrelevanta i detta exempel. Aktien kan möjligtvis efter en tid uppnå ett värde på 150 kr. Väljer man då att sälja aktien vid detta tillfälle får man en avkastning på 50 kr.

Detta tal resulterar helt enkelt av skillnaden mellan värdet vi köptillfället och värdet som aktien har uppnått vid säljning. Om man väljer att behålla aktien istället för att sälja den kan dennas värde självklart fortfarande variera en hel del. På det sättet kan aktien uppnå ett ännu högre värde, men man kan också riskera att den sjunker i värde.

I vissa tillfällen kan man ha otur att aktien efter en tid har sjunkit till ett värde på 50 kr. I detta tillfälle uppnår man en avkastning som heter minus 50 kr. Igen är det skillnad i värde vid köp- och säljtillfället.

Det säger sig egentligen självt att vid en positiv vinst pratar man om en ”positiv avkastning” medan man vid en förlust pratar om en ”negativ avkastning”.

Avkastning är alltså definierat som det som resultatet av en investering, om det nu antingen är i en positiv eller negativ riktning. Det är därför en betydande del av förklaringen om man talar om en positiv eller negativ avkastning när man använder begreppet.