Lönekonto

Lönekonto är det kontot som din lön går in på varje månad. Det är det kontot som du upplyser till din arbetsplats så de kan ge dig lön.

Lönekontot är alltså ditt primära konto då det oftast är det kontot som din största inkomst i form av lönen kommer in på.

Är du på offentlig överföringsinkomst kommer dessa pengar också sättas in på detta lönekonto.

Det smartaste är att försöka hålla antalet kontonummer som man har i banken på ett minimum.

Men det är därför inte säkert att du kan nöjas med ett lönekonto. Det kan det finnas flera grunder till. Den första är att ett lönekonto kan vara svårt att hålla översikt över. Svaret på detta problem heter transaktionskonto.

Den andra grunden kan vara spekulationer på räntor. De är oftast låga på ett lönekonto. Svaret på detta kan vara ett sparkonto. Du kan läsa mer om de olika kontotyperna nedanför.

Transaktionskonto

Några väljer att betala sina räkningar direkt från sina lönekonton. På det sättet undgår de att behöva flytta över pengar till ett annat konto innan betalningar ska utföras.

Men för andra är det lättare att ha ett separat konto för att betala räkningar. Detta konto kallas vardagligt för transaktionskonto.

Med ett transaktionskonto säkrar man helt enkelt att man inte häver pengar från banken som man på en senare tidpunkt ska använda. Det kan t.ex. vara när försäkringar ska betalas eller andra månatliga betalningar ska betalas.

Sparkonto

Ett lönekonto ger för det mesta inga stora räntor. Därför väljer många att ha ett separat sparkonto. Man kan få bra räntor om man har ett ekonomiskt överskott i en sådan grad att man kan avtala med banken att man har begränsad möjlighet att häva pengar från detta konto.

Därmed har banken säkrat pengarna en längre tid och de är därför villiga att betala en bättre ränta. Utöver det är också ett sparkonto en god idé för att skapa en överblick över de extra pengarna man har tillgång till.

Vill du läsa mer kring företagskonton kan du göra det här: https://firmalan.com/sv/foretagskonto/