Om du har et eller flera barn är du säkert bekant med vad som innebär med underhållsbidrag. För er läsare som inte har några barn kan underhållsbidrag dock vara ett intressant begrepp. I texten nedan berättar jag lite mer djupgående vad begreppet omfattar och vilka regler som finns.

Vi reder ut vad underhållsbidrag är

Underhållsbidrag är endast relevant för föräldrar som inte längre bor tillsammans. Vid en skilsmässa där barn är involverade ska barnet ofta ha adress hos en av föräldrarna. Den förälder som barnet ska bo hos har naturligtvis rätten till att försörja barnet och det är här som underhållsbidraget kommer in i bilden.

Underhållsbidrag är nämligen det belopp som den förälder där barnet INTE bor ska betala till den förälder där barnet är boende. Detta är utformat för att således säkra att även om föräldrarna har separerat har de båda två fortfarande skyldigheten att försörja barnet tillsammans. Därmed hindrar man att en förälder plötsligt står med hela bördan att försörja ett barn på egen hand.

Underhållsbidrag beräknas utifrån barnets behov av underhållsbidrag och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Det är föräldrarna själva som ska komma överens om storleken på underhållsbidraget och detta kan variera beroende på om barnet bor fast hos en förälder eller är växelvis boende samt en variabel som föräldrarnas ekonomiska situation.

Är man skyldig att betala underhållsbidrag?

Det korta svaret på denna fråga är nej. Underhållsbidrag kan t.ex. uteslutas om bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna och därmed räknas som växelvis boende. Då förmodar man att båda föräldrarna bidrar med lika mycket för att försörja barnet och kravet på underhållsbidrag från den ena parten försvinner då ofta.

Dock kan stora skillnader mellan föräldrarnas ekonomi ibland upplevas som att vara orättvisa. Då är det en god idé att skriva ner vad var och en ska betala för att försörja barnet och därmed fördelar summan på ett klokt och rättvist sätt.

För att läsa mer och beräkna underhållsbidrag kan ni klicka in på Försäkringskassans hemsida för att få mer information.