En arbetslöshetskassa kallas mer vardagligt för en a-kassa. En a-kassa är en försäkring som du betalar till varje månad. Om du skulle råka ut för att bli arbetslös får du utbetalt pengar varje månad om du är medlem i en a-kassa. Dessa pengar kallas arbetslöshetsersättning. I den ekonomiska situation som präglar världen idag är det en riktigt god idé att vara medlem i en a-kassa.

Ska jag både vara med i en fackförening och en a-kassa?

De flesta arbetande personer är idag med i en fackförening. Men det är inte nog att vara medlem i en fackförening. Om du blir arbetslös betalar inte fackförening ut någon ersättning till dig. Det gör däremot en a-kassa. A-kassan betalar nämligen ut arbetslöshetsersättning till sina arbetslösa medlemmar.

Det är viktigt att repetera att alla kan riskera att bli arbetslösa så som den ekonomiska situationen är idag. Därför är det en god idé att för alla människor att vara medlem i en a-kassa.

När du ska välja en a-kassa ska du undersöka noga. Det är nämligen stor prisskillnad mellan de olika a-kassorna. Du ska givetvis välja den billigaste. Vissa a-kassor riktar sig mot folk som arbetar inom en viss yrkesgrupp. Du kan därför undersöka vilka a-kassor som riktar sig speciellt mot dig.

Om du blir arbetslös när du inte är medlem i en a-kassa kan du endast få kontanthjälp. Kontanthjälp utbetalas av kommunen och detta belopp är långt lägre än a-kassan ersättning. Därför är det en god idé att vara medlem i en a-kassa. På det viset säkrar du dig ett bra ekonomisk fundament om du skulle råka ut för att bli arbetslös.

Du kan inte bli medlem i en a-kassa när du blivit arbetslös. Du ska ha varit medlem i en a-kassa i en längre period innan du kan kräva arbetslöshetsersättning. Kravet är oftast att du ska ha varit medlem i en a-kassa i minst ett år innan du blir berättigad arbetslöshetsersättning.