Vi upplevde i hela världen att en bostadsbubbla brast 2007, det var när finanskrisen började. I Sverige var det på grund av överhettning av priserna på bostadsmarknaden, bland annat för att svenskarna kunde köpa bostäder med amorteringsfria lån, och priserna genom många år hade ökat.

Den ohållbara bostadsbubblan i 2007 uppstod när man generellt trodde att priserna för bostäder skulle fortsätta att stiga. När alla kloka huvuden i landet är eniga om att priserna på bostadsmarknaden kommer att stiga så är en fastighet en bra investering.

När fastigheter är en bra investering är bankerna mer välvilliga till att låna ut pengar till människor som vill köpa en fastighet. Därför kan fler och fler människor låna pengar för att köpa en fastighet. De fler människor som kan köpa en fastighet innebär att priset stiger på fastigheten. Detta beror på att efterfrågan överstiger utbudet.

År 2007 blev det möjligt för svenskarna att få amorteringsfria lån, om de ställde sina fastigheter som säkerhet. Därför kunde ännu fler låna pengar för att köpa fastigheter. Tidigare blev man avvisad i banken om ens ekonomi visade att man inte kunde klara av att betala tillbaka på sitt bostadslån. Men med de amorteringsfria lånen, var det inte längre ett måste att man kunde betala tillbaka på sitt lån.

Man kunde nöjas med att betala räntorna på lånet, så lånet inte växte. När man bara betalar räntor på sitt lån så faller inte heller lånets storlek. Man kan ha ett amorteringsfritt lån i upp till 10 år.

Man fick lov att låna pengar amorteringsfritt på idén att de ägde ett hus som så småningom skulle bli värt ännu mer.  Men händer det motsatta så har amorteringsfria lån stora konsekvenser för ens ekonomi. För man är i själva verket lika skuldsatt som man var när man köpte huset.

Om bostadspriserna då plötsligt faller så har man inte något av lika stort värde som man kan sälja, och därigenom förvärva pengar. På detta sätt är man skyldig fler pengar än man kan tjäna genom att sälja det värdefullaste man äger.

När bostadsbubblan brast 2007, var det många bostadsägare som hamnade i denna olyckliga situation. Samtidigt hade många bostadsägare tagit stora lån i husets frivärde. Frivärdet var det som de redan hade betalt av på deras lån. Men när bostadsbubblan brast hade deras hus plötsligt inte lika stort värde, och många hade lånat mer pengar på deras hus än huset var värt.

En bostadsbubbla är därför farligt för ekonomin. Många nybyggda fastigheter står idag tomma för att där inte finns köpare till dem, och många är tvungna till att bo kvar i deras bostäder i många år om de inte ska förlora pengar på försäljningen.