I Oliver Stones legendariska film från 1987 med Michael Douglas i huvudrollen hör man bland annat termerna Bull-Market og Bear-Market. Filmen handlar om handel med aktier på den helt stora scenen.

Termen Bull-Market används fortfarande idag och det kan därför vara ganska relevant med en förklaring av termen med det mycket karakteristiska namnet.

När man talar om ett så kallat Bull-Market, då talar man om en marknad med stigande priser. En marknad i växt och en uppåtgående marknad. Alltså också en marknad där priserna förväntas att stiga ytterligare. Därför talas det om en investeringsterm, som används särskilt för handeln med värdepapper och i vissa fall också för handeln med råvaror.

Marknad i växt

Det är viktigt att betona att en Bull-Market är en marknad i växt, det vill säga en marknad där man normalt skulle tro att det kan vara lönsamt att investera, när det finns en förväntan på marknaden att priserna kommer att fortsätta att stiga.

Man ska dock vara uppmärksam på att marknaden kan vända och priserna kan falla igen, med en förväntning att priserna fortsätter att falla. Detta kommer i så fall att var motsatsen till en Bull-Market och kallas med ett annat djurrelaterat ord för Bear-market.

Man kan alltså inte tala om en Bull-Market utan att också känna till Bear-Market, vilket naturligtvis är en mer sorglig kontrast till marknaden i växt.

Bull-Market var en mycket populär term i USA på särskilt 80-talet och 90-talet, där också den populära filmen Wall-Street gjordes och blev sedd.

Vi använder inte längre dessa termer särskilt ofta, när det gäller handeln med aktier i Nord Europa, men det är fortfarande viktigt att känna till betydelsen, speciellt om man önskar att röra sig in på andra marknader.

I USA har termen också varit på väg ut, men garvade investerare kommer alltid känna till termen och möjligtvis även använda den. Om inte annat, så kan man, efter att ha läst denna blogg, brösta sig nästa gång man ser filmen Wall-Street.