Barnbidrag indikerar kanske en del på att begreppet primärt vänder sig till barnfamiljer eller personer med barn. Om du är förälder vet du nog redan vad begreppet täcker, men för andra kan det ibland vara svårt att hitta runt i alla begrepp.

Betydelsen av begreppet: ”Barnbidrag”

Barnbidrag betyder egentligen bara ett bidrag, som ges till barns välfärd i de svenska barnfamiljerna. Det vill säga, att bidraget alltså är en offentlig förmån som staten ger till svenska barnfamiljer, under förutsättning att barnet är under 17 år. Från början var idén med att ge detta bidrag till föräldrarna, som ska använda pengarna till barnet, är att det kan vara förbundet med extra utgifter att ha barn (mat, kläder och så vidare).

Bidraget ges till alla svenska barnfamiljer varje månad. Varje barn får 1 050 kr per månad har man fler barn tillkommer flerbarnstillägg. Barnbidrag kostar den svenska staten 24 706 000 miljoner år 2013. Pengarna är givetvis en utgift som ges som ett bidrag till alla barns välfärd.

Barnbidraget infördes1937 och var då inkomstprövat, men 1948 infördes allmänt barnbidrag. Barnbidraget har sedan dess blivit högra ett antal gånger. Barnbidraget har i många fall varit helt avgörande för att få ekonomin i många barnfamiljer att gå ihop.

Får alla samma barnbidrag?

Barnbidrag är en av de offentliga bidragen som inte är inkomstprövad och alla får samma summa då man räknar med att varje barn kostar ungefär lika mycket.