Andelsbevis är huvudsakligen relaterad till bostadsvärlden, och som många kanske kan gissa, ett bevis som vi inte ser så ofta i detta område. Därför vill jag också i detta inlägg fokusera på att förklara termen lite mer utförligt än man kanske är van vid att se på internet. Jag vill börja med att beskriva helt grundläggande vad ett andelsbevis är och därefter vem det är främst intressant för.

Så vad är ett andelsbevis?

Andelsbevis är nära kopplade till bostadsrätter. En bostadsrätt känner nog de flesta: det är en bostad (oftast lägenhet), där man köper en andel av den byggnad som lägenheten ligger i. Denna andel är oftast i form av den lägenhet man ska bo i.

Man köper så att säga endast en andel/part av en given byggnad, som då också ägs av de andra som bor i byggnaden – som tillsammans med dig är med i en bostadsrättsförening. Nu kommer andelsbeviset in i bilden, eftersom detta är ett dokument som visar att man har nyttjanderätt över en given bostadsrätt.

Det är så att säga bevis på att man äger en given bostadsrätt. Det kan också ses som motsvarigheten till ett köpebrev till en bostadsfastighet – ett bevis på att man är ägare av en viss egendom!

För vem är ett andelsbevis mest relevant?

Ett andelsbevis är naturligtvis, på grund av ovanstående förklaring, mest intressant för personer, som antingen äger eller önskar att äga en bostadsrätt.

Om du t.ex. just nu har tagit ett lån till din drömlägenhet, är det ytterst relevant att du håller ordning på detta med andelsbevis. Det är trots allt beviset på din privata egendomsrätt.

När du tar ett lån i banken ska de registrera andelsbeviset och deponera det hos sig, så redan där är du säkrad. Skulle det tragiska hända att innehavaren av ett andelsbevis skulle dö, då säger lagen att om den avlidne är gift går andelsbeviset över till make eller maka, som kan fortsätta i bostadsrättsföreningen.

Är den avlidne innehavaren ogift, kan eventuellt en partner få ta över medlemskapet, det förutsätter dock att denna har levt med den avlidne under minst två år.