När man upptar ett lån är där många saker man ska tänka på. Viktigast är dock att göra upp med sig själv hur man önskar avveckla sitt lån. Några lägger vikt på att få amorterat lånet så snabbt som möjligt, medan andra önskar att amortera av lånet på längre tid och därmed få en lägre månatlig betalning.

Vilket av sätten man väljer beror fullständigt på den ekonomiska situation man befinner sig i. Där är många som väljer att få en så låg månatlig betalning som möjligt. Till exempel är förstagångsköpare av hus några av dem som mest uppskattar så låg månatlig betalning som möjligt. Det kan t.ex. vara för att de precis har blivit färdigutbildade, ska ha barn eller andra faktorer som gör att de gärna vill spara lite pengar.

Ett sätt där man kan se till att få en låg månatlig betalning är genom att uppta ett amorteringsfritt lån. Amorteringsfritt vill säga att du i en fastsatt period inte betalar amorteringar på ditt lån utan betalar bara räntorna. På detta sätt får du en låg månatlig betalning i och med att du inte amorterar av på ditt lån. Vanligtvis kan du ha ett amorteringsfritt lån i upp till 10 år. Därefter måste du börja amortera igen. Men till den tiden har du kanske mer luft i din ekonomi och har därmed lättare för att betala amorteringarna.

Och det är just anledningen till att många unga väljer amorteringsfria lån så de kan dra nytta av amorteringsfriheten i några år. Det ger speciellt mening för de unga par som köper deras första hus och får deras första barn. När man får barn har man användning för lite extra pengar och som ungt par vill man också gärna ha möjligheten att etablera sig ekonomiskt innan man sätter sig med dyra amorteringar på ett huslån.

Det är inte bara unga par som kan dra nytta av amorteringsfrihet. Ovanstående var endast ett exempel på hur man kan utnyttja amorteringsfriheten. Och oavsett vem man är, är det smart med möjligheten att njuta av ett amorteringsfritt lån.