Jag har tidigare i denna begreppsguide behandlat ämnet börs och börsnotering. Vi har efterhand fått en ganska bra grundkunskap om vad en börs egentligen är. Det är dock fortfarande några enkla och relevanta begrepp kvar, som förtjänar ett par raders förklaring i denna guide.

Ett av dessa begrepp är börskurs. Egentligen ett mycket enkelt och självklart begrepp, men som i alla fall för ordningens skull förtjänar en förklaring.

Det är tidigare klarlagt, att börsen är en marknad, där det handlas med en bestämd vara, till exempel en aktie. Aktierna handlas således på börsen, där priserna sätts av marknaden, alltså utbud och efterfrågan. Det är naturligtvis också en hel del spekulation inblandat, när priserna på aktier fastslås.

Priset på aktien kallas också aktiens börskurs. Kursen är alltså det belopp som aktien kan köpas för på börsen. Denna kurs kan falla eller stiga allt efter, hur efterfrågan och spekulationen är på en given tidpunkt. Detta påverkas av hur verksamhetens aktier i fråga klarar sig.

Ett annat ord för pris

På många sätt kan man säga, att börskursen är ett annat ord för aktiens pris, när man köper den på exempelvis Köpenhamns Fondbörs. På så vis är kurs ett annat ord för pris. Man pratar ofta om valutakurser, som också beskriver förhållandet, alltså priset på och mellan olika valutor.

Nästa gång man hör ordet börskurs eller bara ordet kurs i samband med ekonominyheterna kan man sträcka lite på sig eftersom man vet att det som egentligen sägs, är hur mycket investerare ska betala för den aktie de vill köpa. Om man intresserar sig för aktier måste man tänka på att det är viktigt att hänga med i kursens utveckling, då kursen som tidigare sagts kan svänga en hel del. Även från dag till dag