Ett annuitetslån är ett lån med en fast kostnad. Det vill säga ett lån, där låntagaren betalar samma summa varje gång det ska betalas av på lånet. Beloppet täcker räntor, amortering och övriga utgifter som ska betalas för lånet. Hur ofta man betalar tillbaka ett annuitetslån varierar, det vanliga är varje månad eller varje kvartal.

När används ett annuitetslån?

Annuitetslån är populärast vid husköp. Detta för att räntor, amortering och övriga kostnader är fasta vid varje betalningstillfälle. På så sätt kan husägaren vara säker på att han har ett bra fundament i sin ekonomi.

Har man däremot ett lån med variabel ränta, kan man riskera att kostnaderna stiger när man ska betala. Har man köpt något så dyrt som et hus, kan det bli en stor ekonomisk osäkerhet om man har sina lån med variabel ränta. Därför väljer de flesta ett annuitetslån när de ska köpa en bostad.

Nackdelen med den fasta kostnaden är att man riskerar att inte få lägre kostnad när räntan faller. Detta är dock inte någon stor risk just nu, då räntan vid husköp är låg. Räntan är på ca 4 % nu, och det finns inte något utrymme att falla betydligt. I gengäld vore det riskabelt med ett annuitetslån om räntan varit 18 %. I det scenariot finns det en stor risk för att räntan faller för eller senare.

Hur betalar man tillbaka ett annuitetslån?

När man betalar tillbaka ett annuitetslån, betalar man som sagt en fast summa varje månad eller kvartal. På det sättet betalar man i början av amorteringstiden mycket ränta och och mindre amortering. Men efterhand som lånesumman blir mindre, så kommer en större del av lånet avbetalas.

Du hittar olika typer av beräkningar gällande annuitetslån på nätet.