NemKonto är danskt och det är ett helt vanligt bankkonto som man har i förvägen som alla offentliga myndigheter använder när de ska betala ut pengar. NemKonto är ett allmänt accepterat begrepp i dagens Danmark. Fenomenet är dock förhållandevis nytt eftersom det först blev infört efter 2003. Men vad är det egentligen? Jag försöker att ge svaret här. Följ med och bli upplyst!

NemKonto är egentligen bara ett system som gjorts av den danska staten, vilket innebär att alla betalningar som en dansk medborgare erhåller från det offentliga systemet, går in på ett bestämt konto hos medborgaren som alltså klassificeras som medborgarens NemKonto.

Alla medborgare i Danmark ska därför ha ett NemKonto, oavsett vem man är. Är man t.ex. studerande kan man inte få inbetalt sitt studiestöd om man inte har ett NemKonto. Det samma gäller om man är pensionär eller annat. NemKonto som sådan är bara ett helt vanligt bankkonto, vanligen i form av medborgarens lönekonto.

Det fina med ett NemKonto är först och främst att den enda information som det offentliga systemet bör veta om medborgaren för att kunna sätta in pengar på hans konto är personnumret på medborgaren. Omvänt kan det offentliga inte ta ut pengar eller se kontohändelser på medborgarens konto. Detta säkerställer allas privatliv.

Det nästa som är bra med NemKonto är att samtidigt med att man får insatt ett belopp från det offentliga, sparar staten 50 skattekronor för att slippa göra en check. Så slipper man också för att gå ner till banken och lösa in checken. Både staten och danskarna sparar alltså resurser i förhållande till detta problem.

Som dansk medborgare är det ens eget ansvar att upprätta ett NemKonto. Har man t.ex ansökt om studiestöd och har fått det beviljat, så kan myndigheterna inte sätta in pengarna på kontot den sista dagen i månaden om man inte har upprättat ett NemKonto.

Detta kan göras mycket lätt genom att gå in på netKontos hemsida och tasta in upplysningarna på det konto som ska vara medborgarens NemKonto. Detta kräver en digital signatur och har man inte den kan man bara beställa en på danid.dk eller fråga i banken.