En belåning av frivärdet är två saker av samma sak. Vi bör därför först titta på vad begreppet frivärde egentligen betyder.

Frivärde återfinns i samband med när man har tagit ut ett lån för att köpa en bostad, antingen det är hus eller bostadsrätt. Frivärde definieras genom att vara det värde som kan belånas i din bostad. Enligt dansk realkreditlag kan man endast belåna 80 % av bostadens värde.

Detta innebär att frivärdet är det belopp som är ”fritt” och betalt, och därmed möjligt att belåna ännu en gång, eftersom värdet som sagt är ”fritt”.

Har du t.ex. ett hus till 3 miljoner, och ett frivärde på 500 000 kr, så kan du när som helst belåna din bostad igen och få utbetalt de 500 000 kronorna.

Frivärdet skapas därmed när du i takt med tiden betalar av på ditt bolån, och när bostaden stiger i värde.

När vi nu har definierat frivärde, ger resten av svaret sig mer eller mindre själv. Lån i frivärde betyder alltså kort sagt, du kan låna pengar i det frivärde som din bostad har. Du kan, med andra ord, låna pengar i ditt hus – eller annorlunda uttryckt: dra pengar ut ur tegelstenen!

Detta kan användas till många saker. Vill du t.ex. ha nytt kök, badrum, garage, återbetalning av banklån, konfirmation eller andra evenemang, så kan du låna mot ditt frivärde i huset, så att du därigenom kan finansiera dina drömmar eller kanske bara något som du måste betala.

Bostadsägare har möjligheten när de ska låna mot frivärdet i bostaden att ta ett nytt bolån.

Realkreditlån är bra i situationer där man har akut användning för pengar. Räntan är samtidigt oftast lägre än hos de två andra typerna. Till gengäld ska man betala ränta på HELA beloppet, även om man kanske inte ska använda alla pengarna med en gång.

Frivärdekonto är bra när man har användning fär flexibilitet i frivärdet. Räntan är ofta högre än de andra – men omvänt betalar du bara ränta på det belopp som du använder.

Bolån är bra om du ska använda pengarna akut, och du inte har tillräckligt med frivärde i ditt realkreditlån. Nackdelen här är att räntan är ofta högre än på ett realkreditlån

Möjligheter finns det många av!