För att man ska kunna prata om konkurs är det avgörande att man missköter sina betalningar, dvs. att man inte betalar innan förfallodatumet. Genom att missköta sina betalningar ger man möjligheten för folk med pengar till övers att via en advokat begära ett företag i konkurs.

Det har inget att göra med hur stor skuld man har eller storleken på egenkapitalet. Konkurs är när man inte betalar vad man ska i tid och då kan man begäras i konkurs om kreditorn inte längre har förtroende för att de får tillbaka de pengarna de har till godo.

Det är viktigt att man i det sammanhanget kan skilja mellan de ekonomiska begreppen. När man t.ex. pratar om ett väldigt högt negativt egenkapital behöver det inte vara ett dåligt tecken, det betyder bara att man har en klar dominans i passiver framför aktiver, vilket reellt sett säger att man har mer skuld än vad man har av värde.

Därför kan man inte med ett negativt egenkapital bedöma så mycket, det är endast en betraktning av vad man har av saker som har värde och vad man har i skulder. Det kan ju ändra på sig, det handlar bara om att man ska kunna betala det man är skyldig när det krävs.

Vid konkurs är pengarna kanske borta

Genom att ett företag går i konkurs och man har pengar till godo i företaget kan det då ske att man inte får några pengar. Det är beroende av vad det är för ett företag. Hos ett företag där det har införts aktiekapital eller andelskapital är det inte möjligt att få några pengar då ägaren inte personligen har ansvaret.

Dock kan man som tidigare anställd ansöka om sitt tillgodohavande hos lönmottagarens garantifond, medan övriga kreditorer måste kika långt efter vad man har till godo.


Situationen är dock helt annat vid ett personligt ägt företag där grundaren personligen bär ansvaret för de satsningar som finns. Dvs. att man som kreditor i den situationen kan utföra ett personligt krav mot ägaren som då blir skyldig med det han äger privat. Via fogderätten kan man utfärda vissa krav på ägarens privata äganden som då kan sluta med att bli sålda på auktion för att hjälpa kreditorn med att få vad denne har till godo.

Svårt att förbereda sig

Det är enormt svårt att förbereda sig på om man får sina pengar eller ej hos ett företag. Om man vill ha en del av aktiemajoriteten i ett företag är det bra om man först bedömer hur egenkapitalet ser ut.

Det är inte för att den avgör särskilt mycket, men om man kan se att det är begränsat vad det finns av skulder i företaget kan man också lättare se att det är värt ta risken hos detta företaget då det är en betydligt större möjlighet för att det kan komma en avkastning.

Men man kan dock aldrig vara säker på att man får sina pengar och det kan inte ställas några garantier, så om man involverar sig i många företag och försöker att driva en affär på det krävs det en bra magkänsla för att man ska kunna ta de rätta besluten på de rätta tidpunkterna.

Många har haft en tuff tid

De senaste åren har för många företag varit en svår tid, där fall i intäkter har varit en del av vardagen och man har varit tvungna att avskeda medarbetare och kolla igenom alla arbetsprocesser för att undersöka hur man kan spara pengar så att man håller ner kostnaderna på en rimlig nivå.

Fallet av intäkter har gjort att man verkligen har varit pressade och det har också betytt att många har varit tvungna att göra stora förändringar med stora ekonomiska konsekvenser. Detta har påverkat både de som är  direkt involverade, anställda på företaget och andra intressenter.

Det har gjort att antalet arbetslösa ökat i antal och har medfört att skapa en negativ spiral i hela ekonomin. Man kan hoppas att allt snart vänder helt igen så att sysselsättningen igen kommer på rätt kurs och det gör det först när företagen börjar att tjäna pengar igen.

Man har tydligt kunnat se på tillgänglig statistik att det i takt med att arbetslösheten ökat också har varit ett stigande antal av konkurser och detta når ett väldigt högt tal varje år i förhållande till vad man upplevde runt millenniumskiftet.

Företag ska bara hitta den rätta nivån att stå på och förhoppningsvis inom ett par år börja utvidga sig igen så att man kan få ett större hopp för ekonomin igen, vilket kommer att medföra att folk vill investera igen och inte v ara så rädda för att hamna hos ett företag som har stora ekonomiska utmaningar.