Vad är en avgift?

Avgift är ett uttryck man ganska ofta hör. I synnerhet har termen fått en mycket negativ klang och är ofta förknippad med skatter och avgifter, som utan tvekan har en negativ klang. Termen används ofta i samband med lån av pengar, det är därför också av stor betydelse...

Vad är ett andelsbevis?

Andelsbevis är huvudsakligen relaterad till bostadsvärlden, och som många kanske kan gissa, ett bevis som vi inte ser så ofta i detta område. Därför vill jag också i detta inlägg fokusera på att förklara termen lite mer utförligt än man kanske är van vid att se på...

Vad är fastighetsrådgivning?

Vårt lilla begreppsinlägg är i behov av nya tag. Därför har vi i dag tagit fram luppen på ett fastighetsbegrepp, närmare bestämt fastighetsrådgivning. Vi vet allihop vad en fastighet är och de flesta vet också vad rådgivning som enkelt ord betyder. Men när de två...

Vad är en Bull-Market?

I Oliver Stones legendariska film från 1987 med Michael Douglas i huvudrollen hör man bland annat termerna Bull-Market og Bear-Market. Filmen handlar om handel med aktier på den helt stora scenen. Termen Bull-Market används fortfarande idag och det kan därför vara...

Vad är en bostadsbubbla?

Vi upplevde i hela världen att en bostadsbubbla brast 2007, det var när finanskrisen började. I Sverige var det på grund av överhettning av priserna på bostadsmarknaden, bland annat för att svenskarna kunde köpa bostäder med amorteringsfria lån, och priserna genom...

Vad är en arbetslöshetskassa?

En arbetslöshetskassa kallas mer vardagligt för en a-kassa. En a-kassa är en försäkring som du betalar till varje månad. Om du skulle råka ut för att bli arbetslös får du utbetalt pengar varje månad om du är medlem i en a-kassa. Dessa pengar kallas...