Ett högräntekonto, är för dig som har en större summa pengar, som du inte ska använda just nu. Då har du möjlighet att låta banken ”låna” dina pengar under en längre period, och då vill banken belöna dig genom att ge dig en riktigt bra ränta. Denna räntan kallas inlåningsränta. Inlåningsräntan är särskilt gynnsam på högräntekonton.

Vilka är kraven på ett högräntekonto?

För att kunna öppna ett högräntekonto, måste du ha en större summa tillgängliga. Det är olika från bank till bank, hur mycket pengar du ska ha tillgängliga för att få öppna ett sådant konto. En bra utgångspunkt är att du i alla fall ska ha 25.000 kr.

Kan man ta ut pengar från sitt högräntekonto?

Som utgångsläge kan du inte det. Inte med det samma i alla fall. Tanken med ett högräntekonto är att du ska avstå möjligheten att använda dessa pengar under en period. Hur lång tid pengarna ska vara låsta är något du avtalar med din bank. Men längden för tiden du har dina pengar låsta är helt avgörande för hur hög ränta du kan få.

Hur hög är räntan på ett högräntekonto?

Räntan på ett högräntekonto är olika från bank till bank. Det beror också på hur mycket pengar du har möjlighet att sätta in på kontot, och hur länge du kan ha pengarna stående utan att röra dom.

Det är en god idé att boka möten med flera olika banker när du vill öppna ett högräntekonto. Det är nämligen inte säkert att den bank du har idag är villig att ge dig den bästa räntan. Om du får ett bättre erbjudande från en annan bank, kan du med fördel byta bank.

Kan man förhandla om räntan på ett högräntekonto?

Ja. Man kan förhandla sig till en bättre ränta på sitt högräntekonto. Hur mycket man kan förhandla, beror på hur mycket pengar du vill sätta in på kontot men också hur mycket is du har i magen. Men ett bra utgångsläge är att du vet att du kan förhandla sig till en bättre ränta.